Termeni si conditii

1. Partile contractante si alte elemente definitorii

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri de catre Akt Decor Grup SRL prin intermediul site-ului www.aktdecor.ro, catre Beneficiar si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
Beneficiar – persoana fizica sau juridica ce emite o Comanda.
Vanzator - societatea comerciala Akt Decor Grup SRL.
Bunuri - orice produs care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Beneficiarului.
Comanda – se accepta strict comenzile electronice facute prin site intre Vanzator si Beneficiar prin care Vanzatorul este de acord sa livreze si Beneficiarul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si sa faca plata acestora.
Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.

 

2. Documentele contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice pe site-ul aktdecor.ro, Beneficiarul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.

 

3. Obligatiile Vanzatorului

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Beneficiar, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

a. Vanzatorul va livra Bunurile care indeplinesc cerintele, si specificatiile din descrierea produsului sau transmise pe email Beneficiarului;
b. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "Contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

 

4. Cesionarea si subcontractarea

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Beneficiarului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Beneficiar pentru toate obligatiile contractuale.

 

5. Confidentialitate

Informatiile de orice natura furnizate de catre Beneficiar Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.

 

6. Termene si penalitati

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Beneficiarul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Beneficiarul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.
In cazul in care Beneficiarul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

 

7. Facturare-plati

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Beneficiar o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Beneficiarului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

 

8. Riscuri-Responsabilitati

a. Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile in sistem de curierat usa-la-usa catre Beneficiar.
b. Transport - Ambalare
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Beneficiar diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul beneficiarului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor pe teritoriul Romaniei.

 

9. Acceptare

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care beneficiarul descopera ca Produsele livrate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele.

 

10. Garantii

Toate produsele comercializate de catre AKT Decor Grup beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor.
Cu o experiență de peste 15 ani în execuția mobilierului din fier forjat, AKT Décor Grup garantează calitatea pieselor de mobilier executate. Drept dovadă, vă oferim o garanție de 20 de ani pentru structura metalică a paturilor.
Garanţiile AKT Décor Grup nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, aşa cum sunt stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003. 

AKT Décor Grup se angajează să garanteze conformitatea bunurilor achiziţionate. Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv persoanele fizice sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale sau liberale), într-un termen de 20 de ani de la livrarea paturilor și 2 ani pentru celelalte produse, vor avea dreptul:
- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformităţii, cu excepţia situaţiei când această măsura este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporţionată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluţiunea nu este posibilă dacă lipsa conformităţii este minoră.

Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la răspunderea pentru vicii ascunse.
Prin urmare, orice defect de fabricație găsit la produsele AKT Decor este acoperit de serviciul de garanţie
Conform prevederilor art. 2 pct. a din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora şi ale art. 2 pct. 2 din Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, prezentele condiţii aferente garanțiilor oferite produselor AKT Décor Grup se aplică NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afara activităţii lor profesionale sau comerciale. 
Prezenta garanție reprezintă certitudinea calității unui produs și se aplică oricărui produs AKT Décor Grup achiziționat în România. 
Garanţia oferită de AKT Décor Grup are ca scop: 
- Repararea sau înlocuirea fără nici un cost suplimentar a unui produs, dacă se constată o lipsă de conformitate, un defect de fabricaţie sau de material. Returnarea contravalorii se face numai dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit. 

Condiţii în care garanţia devine inaplicabilă sau nulă:
- Garanția nu se acordă produselor depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curățate prin metode improprii sau cu substanțe neadecvate. 
- Garanția nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor părţi componente în urma expunerii la soare sau la o altă sursă puternică de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamități, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiţii de umiditate, curăţarea cu substanţe neadecvate; 
- Spargerea, zgârierea și ciobirea;
- Folosirea produsului în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale.
- Intervenția, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire, vopsire, lipirea altor repere). 
- Garanţia este valabilă începând cu data cumpărării produsului. Durata garanţiei: 
- Garanţia pentru paturi este de 20 de ani. Condiţiile garanţiei sunt stabilite ținând cont de faptul că produsul se va uza de-a lungul anilor în condiţii normale.
Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa office@aktdecor.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

 

11. Transferul proprietatii.

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Beneficiarului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Beneficiarului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii contravalori acestora.

 

12. Raspundere.

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Beneficiarul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

 

13. Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

 

14. Jurisdictia

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Beneficiar se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

15. Diverse prevederi

Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.

 

16. Retur

Clientul poate returna produsele achizitionate prin intermediul acestui site, conform legilor in vigoare:

"Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile lucratoare de la primirea produsului." De asemenea, in conformitate cu OUG 34/2014, Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 14 zile lucratoare de la data primirii produsului/produselor, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. In acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cadea, conform legii, in sarcina Clientului, prin curierat.

- Clientul se obliga sa notifice AKT Décor Grup, intentia sa de a returna produsele achizitionate, prin orice mijloc de comunicare scrisa (e-mail/fax/etc) in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea produselor si/sau serviciilor.

- Clientului care a notificat AKT Décor Grup intentia de returnare a produselor prin intermediul "Formularului de Retur", ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a facut referire vor fi returnate in maxim 10 zile lucratoare, in caz contrar, AKT Décor Grup considerand cererea nefondata/invalida si poate refuza returul.

Clientul AKT Décor Grup nu va putea sa returneze produsele achizitionate si/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despagubiri, in urmatoarele situatii:

- In cazul inlocuirii produsului achizitionat cu un alt produs avand alte specificatii sau de un tip diferit.

- In cazul in care cererea de returnare are data de expediere a notificarii intentiei de returnare care depaseste perioada de 14 zile lucratoare, calculata din ziua lucratoare urmatoare datei contractului onorat.

- Produsele asamblate de catre cumparator nu pot fi returnate, daca prin dezasamblare se deterioreaza exista riscul de deteriorare (ex: mobilierul care se asambleaza cu adeziv)

- produsul returnat nu este in aceeasi stare in care a fost livrat. Produsul prezinte zgarieturi, loviri sau alte defecte fizice.

- In cazul rambursarii contravalorii produsului, aceasta se va face in cel mult 30 de zile de la confirmarea returului. Returnarea se face numai in conturi indicate de Client. Nu se fac returnari in numerar sau ramburs.

- In cazul inlocuirii produsului cu un alt produs, inlocuirea se va face in conditiile si limitele unei comenzi normale.

- In cazul in care Clientul care a returnat un produs, iar AKT Décor Grup nu dispune de un produs corespunzator pentru inlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului.

- Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzand, dar nelimitandu-se la transportul produselor, achitata de catre client, nu se ramburseaza.

- In toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de catre client exceptie facand situatiile in care este prezenta culpa AKT Décor Grup., situatie in care AKT Décor Grup va suporta organizarea transportului cu mijloace proprii. De asemenea, in cazul, livrarii unui/unor produs(e) necomandat(e), cheltuielile de returnare sau inlocuire sunt in sarcina AKT Décor Grup, cu mijloace proprii de transport.

RETURNAREA PRODUSELOR - pasii care trebuiesc urmati

In cazul returnarii produselor ca urmare a renuntarii la cumparare, costurile de returnare sunt suportate de catre Client.

Completarea Formularului de retur si expediere lui catre AKT Décor Grup (image/catalog/pagini_informatii/termeni-si-conditii/index.php?route=account/return/insert)

        - atasarea obligatorie a facturii (copie).

Inainte de a trimite produsul, va rugam sa va asigurati ca pe colet este aplicata o eticheta care sa contina adresa AKT Décor Grup SRL (este pe site, la contact)